Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 76 8364 155

Godziny otwarcia:

poniedziałek - 7:30 do 15:30
wtorek - 8:00 do 16:00
środa - 7:30 do 15:30
czwartek - 7:30 do 15:30
piątek - 7:30 do 15:30


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE
Przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00


Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Piotr Mielniczuk
tel. 76 8364 150
CW 678 150e-mail: wkuglogow@wp.mil.pl

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 

Szef Wydziału - Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Dariusz MISTRZAK

tel. 76 8364 151
CW 678 151

Oficer Wydziału
kpt. Krzysztof Trzeciak
, kpt. Mieczysław Janus
tel. 76 8364 174
CW 678 174

Przydziały mobilizacyjne
Tomasz Radziński, Andrzej Borowski, Ewelina Czajkowska

tel. 76 8364 168
CW 678 168

Administrowanie środkami transportu
Tadeusz Kąkol

tel. 76 8364 165
CW 678 165

Administrowanie świadczeniami na rzecz obrony
Józef Garguliński

tel. 76 8364 175
CW 678 175

Ewidencja żołnierzy rezerwy
Maria Halkoczy, Elżbieta Kuliszko

tel. 76 8364 172
CW 678 172

 


Wydział Rekrutacji
wkuglogow.wr@wp.mil.pl

 

W przesyłanym e-mail'u proszę podawać:

1. Imię i nazwisko
2. Imię ojca
3. PESEL
4. Adres zameldowania
5. Nr telefonu kontaktowego
 

Zakres udzielanych informacji:
 1. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)
     a. Przyjmowanie wniosków
     b. Nadawanie przydziałów kryzysowych
     c. Powoływanie żołnierzy NSR na ćwiczenia rotacyjne
 2. Służba przygotowawcza
     a. Przyjmowanie wniosków
     b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne
     c. Powoływanie do odbycia służby przygotowawczej
 3. Szkolnictwo wojskowe
     a. Przyjmowanie wniosków do Studium oficerskich
     b. Kierowanie kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne
     c. Kierowanie kandydatów przyjętych kandydatów do szkół wojskowych
 4. Zawodowa służba wojskowa

Szef Wydziału
mjr Arkadiusz Jackiewicz

tel. 76 8364 156
CW 678 156

Oficer Wydziału
kpt. Jarosław Żeglarski

tel. 76 8364 173
CW 678 173

Narodowe Siły Rezerwowe
Kamila Migacz-Ratasiewicz, Edyta Tumiłowicz
, Manuela Kosiorek Sobiesińska
tel. 76 8364 178
CW 678 178

Słuzba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe
Mirosław Czerniawski

tel. 76 8364 182
CW 678 182

Zawodowa służba wojskowa, kwalifikacja wojskowa
Lilianna Wysocka, Grażyna Grzelachowska

tel. 76 8364 179
CW 678 179